Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MISJA 52

 1. Wprowadzenie
  Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów, za pośrednictwem internetu. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Wielkiej Brytanii i Polski z możliwością wysyłki do innych krajów, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi stronami. Wszystkie sprzedawane produkty są nowe, nieużywane, pochodzące bezpośrednio od dystrybutorów lub wydawnictw.Właścicielem sklepu Misja 52 jest MISJA 52 LTD. Kemp House, 152 – 160 City Road, London EC1V 2NX. Company number 09536561. Kontakt: info@misja52.com.
 2. Zamówienia i realizacja
  • Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Konsumenta produkt, w stanie nieużywanym, wolnym od wad.
  • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w brytyjskiej lub polskiej walucie i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, wyjątkiem są produkty objęte promocją bądź decyzją właściciela sklepu. Informacja o bezpłatnej wysyłce bądź wliczeniu wysyłki w koszta produkty, będzie podana w opisie każdego produktu.
  • Zamówienia należy składać poprzez stronę www.misja52.com 
  • Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania Konsumenta o aktualnym stanie zamówienia.
  • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie przez Konsumenta zapłaty za zamówienie w ciągu 3 dni, od daty złożenia zamówienia.
  • Zamawiający zobowiązany jest do podania poprawnego adresu e-mail oraz adresu pocztowego. W przypadku podania błędnych danych skutkujących wysłaniem przesyłki pod niewłaściwy adres reklamacje nie będą uwzględniane.
  • Gdy produkt zostanie zwrócony do nadawcy z winy Zamawiającego (błędny lub niepełny adres, nie odebranie produktu itp), Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów pierwszej wysyłki,zwrotu, oraz ponownej wysyłki produktu.
  • Produkty, które ulegną zniszczeniu przez kuriera w trakcie dostarczania przesyłki, podlegają reklamacji. W tym celu należy przesłać na adres info@misja52.com zdjęcia zniszczonego produktu.
 3. Prawo do anulowania zamówienia i reklamacje
  • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
  • Reklamacja przysługuje Konsumentowi w momencie, gdy Sprzedający dostarczy produkt uszkodzony lub zniszczony.
  • Zgodnie z przepisami o sprzedaży zdalnej (The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013, Part 3 – 28(1A) zakupionego towaru nie można zwrócić. Zapis ten nie narusza Praw Klienta do anulowania zamówienia i jest podyktowany specyfiką pracy sklepu. 
 4. Postanowienia końcowe
  • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W E-MAGAZYNIE MISJA 52.

 1. Reklamy muszą być zgodne z Brytyjskim Kodem Tworzenia i Publikowania Reklam i muszą ściśle odzwierciedlać produkt jak i reklamowaną usługę.
 2. Reklamy. Ogłoszenia i oferty muszą podlegać aprobacie Wydawcy przed ich publikacją.
 3. Wszystkie stwierdzenia zawarte w reklamie, ofercie lub ogłoszeniu muszą być podparte odpowiednim dowodem i muszą być dostępne dla Wydawcy na żądanie, celem weryfikacji.
 4. Reklamy muszą być zgodne z polityką i etosem Magazynu Misja 52. Według tego pewne typy reklam, ofert i ogłoszeń mogą być niedozwolone w magazynie.
 5. Publikacja reklamy, ogłoszenia lub oferty przez Wydawcę nie stanowi aktu poparcia ze strony Wydawcy dla Reklamodawcy, jego reklamy oraz reklamowanych usług.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny lub zmiany regulaminu w każdym czasie przed złożeniem zamówienia.
 7. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie materiału w wyniku naniesienia poprawek, popełnienia błędu, zbyt późnej publikacji lub też wynikającego z faktu, że, z przyczyn niezależnych od wydawcy, materiał nie został opublikowany na czas.
 8. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błąd ze strony osób trzecich, innej firmy bądź też niedokładnej instrukcji co do treści reklamy, oferty lub ogłoszenia.
 9. Materiały, uznane przez wydawcę Magazynu Misja 52 za obraźliwe dla czytelników zostaną poddane cenzurze bądź też pominięte przy publikacji. W razie takiej możliwości Zamawiający będzie poproszony o dostarczenie alternatywnej wersji ogłoszenia lub reklamy.

Brytyjski Kod Tworzenia i Publikowania Reklam
(skr. BCAP)

Komitet do Spraw Reklamy (CAP) publikuje Brytyjski Kod Tworzenia i Publikowania Reklam (BCAP), który określa proces reklamowania oraz Kod Praktyki Promocji Sprzedaży (CSPP). W przypadku skarg wniesionych przez inne firmy odnośnie naruszenia warunków umowy, należy je przedstawić Komitetowi do Spraw Reklamy. Wszelkie skargi ze strony konsumentów należy przedłożyć do Władzy Standardów Reklamowania ( ASA). Sankcje w większości ograniczają się do krytyki.

Więcej informacji na stronie: https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes/register-of-bcap-code-changes.html#Misleading