Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze strony internetowej www.misja52.com  w skład której wchodzi miesięcznik, blog oraz sklep, oznacza akceptację  warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies. Administratorem strony www.misja52.com i danych osobowych  w niej zawartych jest MISJA 52 LTD. Kemp House,  152 – 160 City Road, London EC1V 2NX. Company number 09536561. Kontakt: info@misja52.com

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.misja52.com nie będą w żaden sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporzadzenie o Ochronie Danych”).

 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu, przesyłania informacji o stanie produktu, wysyłce i ewentualnych problemach związanych z dostarczeniem produktu pod wskazany adres.

 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [adres e-mail]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, w ramach zawieranych z Tobą umów.

 • 2

DEFINICJE

Administrator – MISJA 52 LTD. Kemp House,  152 – 160 City Road, London EC1V 2NX. Company number 09536561

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.misja52.com

 Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych.

 • 3

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie.
 2. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki)
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera.
 4. Użytkownikowi przysługuje  prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania,  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 1. W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: info@misja52.com .
 1. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebook’a dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Zarówno Google, jak i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield.
 2. Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 3. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 4. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 1. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na jego prawa i wolności.  Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, czy dostawcy newslettera.
 2. Administrator, w ramach świadczonej usługi, stosuje następujące rodzaje formularzy:

a). Newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.

b). Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do administratora strony www.misja52.com. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 • 4

USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. W celu skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik zobowiązany jest do:
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera.
 • Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 • Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 • Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora.
 • 5

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje na temat plików cookies dostępne są pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/

PROJEKT IKONA – AKTUALIZACJA

 1. Graficzna ikona Świętej Rodziny to nowy projekt Misji 52
 2. Każdy może wysłać zdjęcie swojego małżeństwa, rodziny i swoje własne tutaj: https://www.misja52.com/ikona 
 3. Gdy uzbieramy 5.000 zdjęć, stworzymy z nich ikonę Świętej Rodziny
 4. Po zakończeniu projektu ikona będzie dostępna online, do pobrania ze sklepu Misji 52 https://www.misja52.com/sklep
 5. Ikonę będzie można pobrać bezpłatnie lub za dobrowolną cegiełkę, do osobistego wyboru wg. każdego użytkownika
 6. Dochód uzyskany z cegiełek przeznaczony zostanie na wsparcie projektu Misja 52  – miesięcznika dla małżonków i rodziców, oraz na cele charytatywne, związane pomocą rodzinom w potrzebie.
 7. Przesłane zdjęcia będą wykorzystane tylko i wyłącznie do projektu ikony Świętej Rodziny. 
 8. Projekt zakończy się gdy uzbieramy 5,000 zdjęć. Wstępny termin: do końca sierpnia
 9. O zakończeniu projektu i wszelkich aktualizacjach, poinformujemy drogą mailową wszystkich użytkowników, którzy dołączą do tego projektu

 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności : 27.01.2020r